DAWÎN BERNAMEYÊN TÊLÊVÎZIYONÊ

 • Wêstgeh - 2024-05-08

  Wêstgeh - 2024-05-08

  May 08, 2024 19:52

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-06

  Wêstgeh - 2024-05-06

  May 07, 2024 18:19

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-07

  Wêstgeh - 2024-05-07

  May 07, 2024 18:19

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-05

  Wêstgeh - 2024-05-05

  May 05, 2024 19:52

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-04

  Wêstgeh - 2024-05-04

  May 05, 2024 19:52

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-02

  Wêstgeh - 2024-05-02

  May 03, 2024 00:09

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-05-01

  Wêstgeh - 2024-05-01

  May 01, 2024 20:13

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-04-30

  Wêstgeh - 2024-04-30

  Nîsan 30, 2024 23:01

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.

 • Wêstgeh - 2024-04-29

  Wêstgeh - 2024-04-29

  Nîsan 30, 2024 18:07

  Bernameya Wêstgehê bi pêşkêşkariya Sureya Molanî, Perîsa Nasih, Kerîm Ekberzade û Azad Îbrahîmî di du beşên Kurmancî û Soranî da tê pêşkêşkirin.