• Barana Rehmetê - 2021-06-13

  Hezîran 14, 2021 10:49

  Barana Rehmetê - 2021-06-13

 • Banûya Serayê - Beşa 35

  May 21, 2021 21:21

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 34

  May 20, 2021 21:57

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 33

  May 20, 2021 13:39

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 32

  May 19, 2021 01:32

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 31

  May 17, 2021 21:40

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 30

  May 17, 2021 09:57

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 29

  May 16, 2021 09:16

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 28

  May 15, 2021 01:24

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.

 • Banûya Serayê - Beşa 27

  May 14, 2021 01:49

  Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera h erî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin.