• Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-19

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-19

  Adar 19, 2024 16:39

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-18

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-18

  Adar 18, 2024 19:47

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-17

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-17

  Adar 17, 2024 20:13

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-15

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-15

  Adar 15, 2024 15:46

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-14

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-14

  Adar 14, 2024 20:09

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-13

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-13

  Adar 13, 2024 20:10

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-12

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-12

  Adar 12, 2024 19:20

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-11

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-11

  Adar 11, 2024 18:01

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-09

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-09

  Adar 10, 2024 18:01

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-10

  Rojhejmêra Dîrokê - 2024-03-10

  Adar 10, 2024 18:01

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.