• Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-04

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-04

  Kanûn 04, 2023 00:00

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-03

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-03

  Kanûn 03, 2023 00:00

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-02

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-02

  Kanûn 02, 2023 00:00

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 26

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 26

  Mijdar 26, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 27

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 27

  Mijdar 26, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 28

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 28

  Mijdar 26, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 29

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 29

  Mijdar 26, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-01

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-12-01

  Mijdar 26, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 25

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 25

  Mijdar 25, 2023 09:45

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.

 • Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 24

  Rojhejmêra Dîrokê - 2023-11- 24

  Mijdar 24, 2023 11:52

  Di vê bernameya radyoyî da rûdan û boneyîn herî girîng ên dîrokî, zanistî, dînî û hwd ku di vê rojê da qewimîne, tên pêşkêşkirin.