• Nûçe - 2023-09-10- 18:30

  Nûçe - 2023-09-10- 18:30

  Îlon 11, 2023 07:22

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-09- 18:30

  Nûçe - 2023-09-09- 18:30

  Îlon 09, 2023 20:07

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-08- 18:30

  Nûçe - 2023-09-08- 18:30

  Îlon 09, 2023 20:04

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-07- 18:30

  Nûçe - 2023-09-07- 18:30

  Îlon 08, 2023 07:10

  Nûçe - 2023-0Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.9-06- 18:30

 • Nûçe - 2023-09-06- 18:30

  Nûçe - 2023-09-06- 18:30

  Îlon 07, 2023 15:09

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-05- 18:30

  Nûçe - 2023-09-05- 18:30

  Îlon 06, 2023 14:46

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-04- 18:30

  Nûçe - 2023-09-04- 18:30

  Îlon 04, 2023 08:20

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-03- 18:30

  Nûçe - 2023-09-03- 18:30

  Îlon 03, 2023 08:20

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-01- 18:30

  Nûçe - 2023-09-01- 18:30

  Îlon 02, 2023 08:20

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.

 • Nûçe - 2023-09-02- 18:30

  Nûçe - 2023-09-02- 18:30

  Îlon 02, 2023 08:20

  Di vê vîdyoyê da hûn dikarin nûçeyên herî nû yên siyasî, civakî, çandî, navneteweyî, Cîhana Îslamê, Îran, Sûriye, Tirkiye û Iraqê temaşe bikin.